Yueh-Yin Lin

Yueh-Yin Lin

Sales Associate

Languages Spoken:

  • Chinese
  • English
  • Mandarin
  • Taiwanese
  • 732-208-0406
  • 908-464-5200
  • 1260 Springfield Avenue
    New Providence, NJ 07974
Contact Me